Currovello. Axenda de traballo
logo
barra


27 de Abril
Eliminación química de flora invasora, acacias (Acacia sp)

25 de MArzo
Plantación de 100 exemplares de Padrairos (Acer pseudoplatanos), Carballos (Quercus robur), Cerdeira (Prunus avium), Bidueiro (Betula sp) e Sobreiras (Quercus suber)

26 de Novembro
Eliminación química e mecánica de flora invasora, acacias (Acacia sp)