Currovello. Propostas de actuación
barra Mapas temáticos Localización xeográfica. Google Earth
barra Descrición xeral
barra ----- -----
barra Ridimoas Proxecto Ríos Fragas do Mandeo A Eira de Xeoana Asociación Galega de Custodia do Territorio Plataforma de Custodia do Territorio Foro de Entidades de Custodia do Territorio
barra verdeval.asociacion@gmail.com
barra
barra

Neste espazo as actuacións a desenvolver estarán centradas en:

 1. Mellora da charca:
  1. redución da colmatación
  2. control da vexetación palustre
  3. revisión do desaugadoiro
  4. renovación de auga.
 2. Catalogación de especies arbóreas exóticas plantadas nos últimos anos
 3. Aumento da superficie forestal, plantación de especies autóctonas
 4. Revisión do cercado.
 5. Eliminación de especies invasoras Mimosas e Acacias (Acacia melanoxylum R.Br e Acacia dealbata Link).
 6. Mellora do plano de superficie.
 7. Ampliación da superficie do espazo.Existen dúas zonas para unha posible ampliación, mrcadas como B e C no mapa adxunto, e nas que serían desexables as seguintes accións:
  1. Eliminación de invasoras, repoboando con frondosas
  2. Ampliación do bosque de ribeira na parte sur da zona C
barra