Currovello - Lombo do Roxás - As Chedas
logo
barra
barra  
 

Os tres espazos teñen unha continuidade espacial e presentan características complementarias que favorecen que nun futuro formen parte dunha unidade común.

curro roxas chedas