Chan da Mamonda. Informe para a repoboación 2016
barra Cartografía temática Localización xeográfica. Google Earth
barra
barra
barra Ridimoas Proxecto Ríos Fragas do Mandeo A Eira de Xeoana Asociación Galega de Custodia do Territorio Plataforma de Custodia do Territorio Foro de Entidades de Custodia do Territorio
barra verdeval.asociacion@gmail.com
barra  
barra A parcela do chan da Mamonda é un antigo vertedoiro de materiais de construción e demolición, onde se verteu aproximadamente desde o ano 2004 ata o ano 2010.
Polo que se pode observar por fotos aéreas e por inspección sobre o terreo, o vertido non afecta a toda a superficie da parcela, senón que está localizado nas zonas norte, sur e leste da parcela.
O tipo de material vertido non se coñece a non ser polo observado sobre o terreo mediante catas ou restos visualizados en superficie. Os restos visualizados son formigón, aglomerado, azulexos, ladrillos, restos plásticos… Tampouco se coñece a cantidade vertida nin o espesor das camadas.
No ano 2010 procédese ao acondicionamento do entullo e ao tapado do mesmo con xabre e terra. Tamén se executa unha plantación de castiñeiros a marco de 5x4m para produción de madeira.

Máis infobarra

entull