Currovello. Descrición xeral
barra Mapas temáticos Localización xeográfica. Google Earth
barra Descrición xeral
barra
barra Ridimoas Proxecto Ríos Fragas do Mandeo A Eira de Xeoana Asociación Galega de Custodia do Territorio Plataforma de Custodia do Territorio Foro de Entidades de Custodia do Territorio
barra verdeval.asociacion@gmail.com
barra  
barra

Ubicación: Monte MAtalagartos. Peitieiros. Gondomar
Propietarios: Comunidade de Montes en Man Común de Peitieiros
Como chegar: Subindo ao Matalagartos pola Área de recreo do Lombo do Roxás collendo un camiño a dereita a 500 m

Desmonte artificial construíndo unha zona chan de 0,8 ha. Na parte leste elévase un noiro de rocha vertical, e na parte oeste cae outro noiro pronunciado.
Dispón dunha charca seminatural en forma de C con desaugadoiro orixinada ao acumularse auga que sae dunha mina que aflora no desmonte.
O substrato xeolóxico corresponde a un granito alterado? +++++++ **************Substrato xeolóxico e algunhas características do solo++++++++++++++
Sobre a súa superficie mantén árbores diversas especies exóticas resultado de diferentes repoboacións realizadas co CEIP Neira Vilas e o CRA Antía Cal en diferentes épocas.

Máis infobarra

mapa